Tajemství horoskopu – 4. část

Živel: Voda

Rak

Jejich rozum, myšlení i chování je velmi závislé na náladách, a proto se rádi upínají na silnější osobnosti a volí si i partnery, kteří jim poskytnou oporu. Znamení Raka je ovládáno Lunou, která dává lidem narozeným v tomto znamení zvláštní výrazně citové založení, a tím i značnou zdrženlivost až nesmělost. Tito lidé milují svůj domov, rodiče i vlastní rodinu, ale bývají vláčeni svými romantickými sny a proměnlivostí svých nálad, že ani nemohou (přes svůj vrozený ostych) zůstat věrní svému milovanému partnerovi.

Nemohou za to a nemyslí to zle, to jen jejich povaha má vlivem Měsíce způsobenou citovou rozkolísanost, která se promítá i do jejich vztahů. Sami tím velice trpí a s oblibou obohacují své nitro dalším a stále novým utrpením. Lidé ve znamení Raka bývají velmi umělecky založení a mnozí z nich umějí své bohaté citové vjemy sdělovat štětcem, slovem i zpěvem.

A i když se o nich říká, že jsou ovlivnitelní, tak ovlivňují vlastně oni své okolí a obohacují ho o kouzlo své emocí naplněné osobnosti. Přestože by se mohlo zdát, že budou při svém založení v životě dost nepraktičtí, pravda je taková, že pokud se jedná o finance a životní úroveň, vědí, jak se o ní postarat a jejich jednání vykazuje hodně smyslu pro realitu.

Svou osobnost dovedou svérázně prosadit a zajistit sobě a své rodině pohodlný život. Přívětivý a útulný domov a rodinná pohoda je totiž pro jejich zjitřenou mysl a neklid potřebným útočištěm. Jsou to lidé nevýbojní a plaší, ale jsou i velmi inteligentní a dost chytří, aby uměli nasbírané zkušenosti dobře zhodnotit.

Štír

 Jsou to osoby zvláštních krajností. Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní tvořivé myšlení, které se vyznačuje originalitou. Je v nich velká tvrdošíjnost, pokud hájí názory, ke kterým dospěli a vyplývá to z jejich oprávněné sebejistoty.

Umějí být nesmírně laskaví a obětaví k přátelům, ale pokud k někomu zaujmou negativní stanovisko, jsou vůči němu skrytě nebo i zjevně krutí. Málokdy se dá předem odhadnout jejich reakce a je možné, že ji sami předem neznají. Dobro, které dovedou na jedné straně působit, je bezmezné, ale v hněvu jsou stejně důslední až neúprosní.

Jsou to lidé nesmírně zvídaví až zvědaví, a pokud je někdo zajímá, nebudou litovat žádnou námahu, aby se dozvěděli, co potřebují. Pod svou kontrolou chtějí mít hlavně lidi stejné duševní zralosti, a to nejen proto, aby se mohli správně orientovat v konkurenci, ale i proto, že to je jejich zvláštní hobby.

Jsou to lidé, kteří touží po uznání svých kvalit, a je překvapivé, že se tito velmi chytří jedinci přátelí s lidmi, kteří jsou duševně na mnohem nižší úrovni než oni. Spočívá to v tom, že se rádi nechají obdivovat. Štíři jsou velmi okouzlující společníci, kteří dovedou hýřit nápady a každé společnosti vtisknou svou pečeť.

Jsou to přitažlivé bytosti, které nešetří námahou ani prostředky na to, aby se lidé, které mají rádi, dobře bavili. Jsou to silné osobnosti, které dokáží mistrně maskovat své pocity a jejich partneři se nikdy nedozví o jejich žárlivosti, stejně jako jejich kolegové o závisti. Tito lidé často prožívají mučivé stavy mysli a nikdo z okolí o tom nemá tušení. Jsou to jedinci stvoření pro vedoucí místa, kde sice budou náročnými šéfy, ale podřízenými budou velmi oblíbeni.

Planeta Mars, která vládne jejich znamení, jim dává nejen bojovnost, ale hlavně nadání pro medicínu a zvláště pro chirurgii, pro kterou mají všechny předpoklady i vnitřní sílu, která každého uzdraví.

Ryby

Znamení Ryb vytváří tyto osoby závislé na svém domácím prostředí, kde se cítí bezpečně a kde mají svá zabydlená zákoutí. Jsou vystaveni vlivu dvou planet a to Jupitera, který jim dává smysl pro spravedlnost, sociální cítění i ochotu pomáhat druhým, a Neptuna, který jim na jedné straně pomáhá a na straně druhé jim trochu komplikuje život.

Předává jim představivost, tvůrčí fantazii a citovou jemnost, ale i přecitlivělost, snivost (která vede k pasivitě), nerozhodnost a přehnanou vnímavost. Tito lidé bývají velice plaší a mívají zvláště v mladém věku nepřekonatelné zábrany ve styku s lidmi a dokonce i se stejně starými dětmi. Bývá pro ně problém jít na nákup, zeptat se neznámých lidí na cestu, či zařídit něco na úřadě, i kdyby šlo jen o poštu.

Lidé narození ve znamení Ryb si ponechávají mnoho zábran do pozdního věku, i když je časem okolnosti donutí, aby si vypěstovali běžné návyky a zbavili se zbytečného strachu. Lidé narození v tomto znamení potřebují povolání, které vyhovuje jejich povaze. Pak jsou nesmírně pracovití a úspěšní, ale přitom si budou pečlivě hlídat, aby nebyli kráceni ve svých nárocích na pohodlí a na čase, který potřebují pro své snění.

Mají neuvěřitelnou fantazii a schopnost vcítit se do druhých lidí, a protože je mezi nimi hodně spisovatelů a básníků, ale i herců a výtvarníků, dokážou těžit z bohatství svého nitra velké hodnoty. Ryby jsou mezi lidmi ostýchaví, oddaní a obětaví, ale je v tom i jejich zvláštní síla; jejich protivníci se vzdávají boje s pocitem trapnosti.

Jsou to lidé ovlivnitelní a špatné prostředí by mohlo využít jejich neuvěřitelnou fantazii k rafinovaným podvodům. Neptun je také planetou klamání, podvodů a lží. Obvyklejší ale je, že působí proti nim a vytváří v nich nedůvěru vůči světu.