Tajemství horoskopu – 3. část

Také vás zajímá, co je pro to či jiné znamení zvěrokurhu charakteristické? V tom případě zde jsou znamení v živlu vzduch.

Živel: Vzduch

Blíženci

Jsou to velmi inteligentní a bystří lidé, kteří mají zájem o všechno dění a velmi rychle se orientují v každé situaci. Jsou mnohostranně nadaní a své schopnosti umí využít jak v teorii, tak v praxi. Jsou přístupní všem novinkám, které se na světě objeví, a protože rychle rozpoznají jejich výhody, snaží se je uvádět do života ve prospěch všech. Velmi často ale narážejí na nepochopení konzervativnějších spoluobčanů.

Jsou to společenští lidé a reprezentativní osobnosti, které svým vrozeným šarmem a elánem dovedou ostatní nadchnout a ovlivnit. Vládcem znamení Blíženců je planeta Merkur, která svým svěřencům dává kromě řečnického espritu i spisovatelské vlohy, což ve spojení s neobyčejnou aktivitou vytváří předpoklady, aby tyto osoby vynikly jako skvělí žurnalisté nebo originální pracovníci v oblasti reklamy (není však oboru, ve kterém by nevynikli).

Jejich vystupování, humor a lehkost, s jakou řeší problémy, z nich dělá v očích druhých lidí trochu povrchní jedince, ale je to velký omyl, protože těmto lidem je dáno do vínku bleskové soustředění, které jim zaručuje kvalitní výsledky. Navíc nemají v povaze okázale zdůrazňovat námahu, kterou na práci vynaložili.

Pro tyto lidi je typický tvůrčí neklid a jejich mnohostrannost jim bývá často na překážku při volbě povolání, a tak jim rozhodování o budoucí profesi trvá déle než jiným. V mládí mnozí z těchto lidí vystřídá více různých povolání než se rozhodnou a zvolí to pravé. U Blíženců ale žádná zkušenost nepřijde nazmar.

Jsou to lidé, kteří se cítí kdekoli na světě a v kterékoli situaci jako doma. Mají snahu se stále pídit po zážitcích, které umějí zajímavě a poutavě sdělovat, ale nikdy z nich nebudou fanatici nějakých názorů, které by nutili druhým.

Váhy

Tito lidé jsou upřímní, poctiví a slušní a ze všeho nejméně snášejí hlučné, neomalené nebo vulgární jednání a chování. Snad aby taky učinili radost názvu svého znamení, jsou osoby narození ve znamení Vah většinou rozvážné, vyvážené a harmonické. V každém případě dřív než se odváží, rozvažují.

Je možné, že se v jejich středu najde zbrklejší jedinec, ale to bývá opravdu vzácná výjimka. U lidí narozených v tomto znamení je výrazné estetické cítění a velmi zhusta i umělecké nadání. Je přitom lhostejné, pro který z oborů umělecké činnosti se rozhodnou; pro každý budou přínosem. Pokud z nich nebudou přímo aktivní umělci, projeví svůj vkus ve všem, čemu se budou věnovat.

Jsou to lidé šikovní, pilní, inteligentní a podnikaví. S těmito osobami se jedná velice příjemně, a i když si někdy dávají čas na rozhodování, vrhají se do díla s nadšením, pokud shledají, že jde o zajímavý i výnosný úkol. Jejich nároky jsou dost vysoké, a protože znají hodnotu své práce, žádají správné ocenění. Tito lidé se zdají pevní a rozhodní, ale za maskou stability zastírají své vnitřní nejistoty. Nejsou náladoví ani neupřímní, ale dovedou propadat pochybnostem, ať už vlastním nebo takovým, které si nechali vsugerovat druhými. V takových případech jsou nespolehliví, ale nedá se jim přisuzovat zlý úmysl.

Přes jejich vnitřní nejistoty až rozháranost to jsou lidé s nesmírným citem pro spravedlnost a v tomto ohledu jsou skálopevní. Jakkoli si nejsou jistí sami sebou, druhé dovedou hodnotit naprosto přesně, správně a s pochopením. Považují za svou povinnost obrušovat hrany rozdílných stanovisek, zmírňovat rozdíly a zabránit bezpráví.

V každém společenském seskupení jsou lidé narození v tomto znamení velmi oblíbeni, protože dovedou nenásilně urovnat každý spor a tím stmelit lidi k práci i zábavě. V roli nadřízených se chovají demokraticky a vyžadují spolupráci spíš než podřízenost. Jejich klid, rozvaha a spravedlnost ukazuje, že je možné soužití na úrovni a jejich svérázný smysl pro humor dává té úrovni správné koření.

Vodnář

Jsou to snílci, kteří by si zasloužili chápavé okolí a jeho vydatnou pomoc, protože jejich představy jsou řízeny hlubokým idealismem a snahou zlepšovat celý svět. Lidé narození ve znamení Vodnáře jsou taky ovlivněni dvěma charakterově odlišnými planetami. Saturn jim dává klid, soustředění a vytrvalost, zatímco Uran jim působí neklid, originalitu a vznětlivost. Tyto vlastnosti se u nich málokdy vyskytují odděleně, ale jsou v jejich povaze obsaženy ve vyvážené směsi.

Tito lidé mají velmi pevnou vůli, kterou čas od času vystřídají nerozvážným činem, protože si ukládají často velmi náročné úkoly a připadá jim pod úroveň poradit se o postupech. V žádném případě ale nejsou nepřizpůsobiví a nikdy netrvají na tom, aby se situace vyvíjely podle jejich přání. Nitro Vodnářů je jemné a křehké a pokud mohou, snaží se vyhnout konfliktům. Ve své podstatě to jsou lidumilové, kteří se zajímají o sociální problematiku a snaží se hledat a najít řešení různých nespravedlností.

Milují přírodu, snaží se odhalovat tajemství jejích zákonů a jsou v řešení problémů, které si stanovili, neúnavní. K těmto lidem patří snášenlivost, laskavost a tolerance, a proto dovedou být obětavými i soucitnými přáteli. Jejich touhou je získat něco z toho i od vlastního okolí pro sebe.

Tito lidé jsou plní neuvěřitelných nápadů, které dovedou systematicky promýšlet, ale zpravidla bývají ve velkém předstihu oproti tomu, na co jsou lidé zvyklí, a tak zažívají častá nepochopení a zklamání.

Vodnář platí jako ten, který dává věci do pohybu, odstraňuje překážky a osvobozuje od tísní. Má velkou představivost a intuici, která mu umožňuje rozpoznat skryté souvislosti a vidět „za roh“, ale málokdy se se svými (často neveselými) poznatky svěřují. Vodnáři nesnášejí omezování své svobody, trpí v malých prostorech bez širokého rozhledu a bez možnosti volného pohybu. Nevydrží dlouho na jednom místě a jakmile někam dojedou, už myslí na návrat, ale nikoho nenutí, aby s ním sdílel jejich neklid.