Tajemství horoskopu – 2. část

První část o znameních zvěrokruhu máme za sebou, je tady druhá, tentorkát o Býkovi, Panně a Kozorohovi.

Živel: Země

Býk

Býci jsou často uzavření lidé, kteří se ani vůči nejlepším přátelům nezbavují zcela odstupu. To vůbec nevyplývá z jejich domýšlivosti, ale spíš jim není dopřána radost vypovídat se. Znamení Býka dává lidem, kteří se v něm narodili, klidnou a trpělivou povahu, cit a vztah ke všemu krásnému a příjemnému, co život poskytuje.

Jsou velmi konzervativní, což se projevuje už tím, jak dbají na formy chování, oblečení i styl bydlení. Nedá se tvrdit, že jsou zaměření proti všemu modernímu, ale trvají na kvalitních materiálech, dokonalém zpracování a hlavně ověřených hodnotách.

Spočívá to i v tom, že tito lidé ke svému štěstí potřebují pocit jistoty a tímto vším si k tomuto pocitu pomáhají. Znají hodnotu věcí i majetku a značnou část svého úsilí dávají do jeho získání, protože ony zmíněné jistoty chtějí dopřát i svým potomkům.

Pokud se zdají tito lidé sobečtí, je to mylné zdání, protože sami jsou velmi nenároční. Jsou však hnáni představou, že jejich rodina musí dostat to nejlepší. Citové a rodinné zázemí je další součástí jejich jistot, a jak jsou starostliví vůči svým dětem, jsou pozorní i ke starším rodinným příslušníkům, bez pocitu, že se obětují. V práci jsou tito lidé velmi přesní a spolehliví.

Protože vědí, co je povinnost, snaží se nedát prostor svému jinému rysu, a tím je pohodlnost. Lidé ve znamení Býka netrvají na tom, že by museli za každou cenu sportovat. Podniknou nanejvýš pěší túru, na jejímž konci bude vzácná umělecká památka, která není dosažitelná jiným způsobem. Jen vlastní rodina, umělecké zážitky a dobré jídlo jim stojí za vynaložení námahy.

Protože jsou Býci narození pod vládou Venuše, mají nesmírně vyvinutý smysl pro umění a mnoho lidí narozených v tomto znamení je mezi aktivními umělci, a to od architektů po zpěváky.

Tito lidé jsou dbalí své pověsti, a i kdyby je práce nebavila, splní své povinnosti na úrovni. Umějí se soustředit na práci, aby zbytečně neztráceli čas, který nutně potřebují k tomu, co pro sebe považují za nezbytné: přečíst si knihu, zhlédnout výstavu nebo se projít parkem.

Nejsou to ale planí fantastové. Vědí, co znamenají peníze a umí s nimi zacházet prakticky a rozvážně.

Panna

Jsou to lidé praktičtí, mají velké konstrukční a manuální schopnosti a dovedou se vždy plně soustředit na své úkoly. Výrazným rysem osob narozených ve znamení Panny je totiž smysl pro pořádek a systém. Bývají okouzleni domyšlenými a fungujícími systémy a sami se snaží, aby kolem nich bylo všechno správně uspořádáno, protože pořádek jim usnadňuje a zrychluje práci.

Tento jejich rys by se mohl při špatném ozáření jejich Slunce planetami změnit až k pedanterii. Tito lidé dbají i na pořádek v mezilidských vztazích, protože mají rádi jasno. Své postoje ovládají rozumem, kterým korigují své city. Nejsou bezcitní, ale spíš opatrní, aby se neangažovali tam, kde je vše předem prohráno. Jsou to spolehliví lidé, kteří mají silně vyvinutý smysl pro povinnost.

Jsou velice inteligentní, schopní velkého soustředění i věcní, a tyto jejich vlastnosti jim dávají předpoklady k výjimečným výsledkům při uměleckých, ale hlavně vědeckých úkolech. Jejich pracovní úspěchy jsou výsledkem předem promyšlených postupů i tím, že se nikdy nedají rušit ve svém soustředění na práci. Dovedou tvrdě zahnat každého, kdo by je chtěl rozptylovat.

Rychle a bystře pochopí a zhodnotí pohnutky svých spoluobčanů a stejně rychle si uvědomí, jak se mají zachovat. Jsou to lidé, kteří promýšlejí nejen svou práci a úkoly, ale i každou životní situaci, následky svých možných rozhodnutí a každý svůj budoucí čin. Je to proto, že chtějí předejít všem možným rizikům a nežádoucím náhodám. Jsou opatrní a konzervativní a rádi se řídí zásadami, které si stanovili.

Osoby ve znamení Panny nejsou okázalí a jejich rozumem budovaná osobnost se projeví zdrženlivým chováním, nenápadným oděvem a prakticky zařízeným obydlím, ve kterém se pořádek musí docílit bez velké a zbytečné námahy. I když jsou tito lidé dost urážliví, sami nejdou daleko pro kritiku. Kdo chce s nimi vyjít po dobrém, měl by si uvědomit, že jejich nároky na pořádek a poctivost jsou oprávněné a že nikomu neuškodí.

Kozoroh

Tito lidé jsou schopni vynaložit maximum úsilí na práci, kterou si zvolili, nebo která jim byla zadána. Znamení Kozoroha je ovládáno planetou Saturn, která dává lidem narozeným v tomto znamení klid, trpělivost, vytrvalost a ctižádost. Jsou příjemní i veselí, ale svou podstatou jsou nesmírně vážní a zodpovědní a všechno, čemu se budou věnovat, bude vycházet z těchto jejich postojů.

Jsou velmi houževnatí, a proto většinou dosáhnou toho, co chtějí a nic nenechávají náhodě. V obchodě budou dbát na přesně stanovené smlouvy, při vědecké práci na přípravná studia a ani v uměleckých oblastech se nedopustí povrchních projevů. Je zajímavé, že si tito lidé volí většinou ty nejobtížnější úkoly, a překážky je spíš zocelují, než by jim působily útrapy.

Nikdy jim nevadí začít stejný úkol znovu, dokud nedosáhnou maximálního výsledku. Málokdo se hodí tak dobře pro badatelskou činnost, jako právě Kozorohové. Jsou to lidé zdrženliví, spolehliví a málokdo dosáhne takovou důvěru jako oni, protože k jejich dobrým vlastnostem patří i takt a mlčenlivost.

Jejich soustředěná mysl na vlastní práci jim nedovolí, aby se rozptylovali velkým okruhem přátel, ale pokud někoho přijmou za svého, jsou věrní. Mohlo by se zdát, že se jedná o suché patrony, ale v kruhu lidí, který jim vyhovuje, jsou veselými a vtipnými společníky. Jejich humor je duchaplný, protože ani v tom se nedají strhnout k povrchnostem. Tito lidé jsou plánovití a dovedou zacházet s časem tak, aby dali povinnostem i odpočinku správnou proporci.

Kozorohové jsou snášenlivými partnery, ale samota je jim často milejší, než sebepříjemnější společnost. K jejich záporným stránkám patří pedanterie a kritičnost, kterou častují své okolí, ale nešetří ani sebe. Kozorohové jsou velmi skromní lidé, které si dovedou zařídit život velmi prakticky, aby neztráceli vzácný čas. Jejich životní vzestup je pomalý, zato úspěchy, kterých dosáhnou budou trvalé.