Tajemství horoskopu – 1. část

Živel: Oheň

Vše, co se kolem nás odehrává, nás přímo nebo nepřímo ovlivňuje. Věci, které však nezměníme, jsou například datum narození, znamení nebo živel horoskopu. Najděte své znamení zodiaku a dočtěte se o sobě známé i překvapivé věci. Poznáváte se?

Beran

Vládcem znamení Berana je planeta Mars, která symbolizuje energii, zdraví, bojovnost, vůdčí schopnosti i sklony k dominanci. Berani jsou proto odvážní a ve většině situací života rozhodní. Do každé práce nebo akce se vrhají s nadšením a s důvěrou ve své schopnosti, ale často jim chybí rozvaha a trpělivost.

Jsou přátelští, veselí a mají silně vyvinutý smysl pro fair play. Je dobré mít je za kolegy, protože překypují množstvím dobrých nápadů, které sami nestihnou realizovat, ale umějí strhnout druhé k radostné spolupráci. Jsou-li ve vedoucím postavení, lze se spolehnout, že budou spravedliví, ale těžko se smíří s lenivými nebo nešikovnými partnery.

Vzájemné problémy budou řešit rychle, prudce a nekompromisně. Berani nesnesou, aby je někdo řídil nebo jim dokonce poroučel, a svou svobodu a nezávislost si získají za každou cenu. Jejich odvaha bývá neuvěřitelná, ale vyplývá ze sebedůvěry, kterou získali svými výkony. Mají velký elán a chuť pouštět se stále do nových věcí a mají dost nápaditosti a inteligence, aby si poradili i s nejsložitějšími úkoly.

Berani mohou zastávat všechna povolání, u kterých je nutné rychlé a bystré rozhodování i velká zodpovědnost. Je pro ně typické otevřené a upřímné jednání a ve styku s lidmi dovedou být diplomatičtí a taktní. Ke společenskému úspěchu jim pomáhá i jejich smysl pro humor. Přebytky své energie investují často do sportu a libují si zvláště v riskantních a na fyzické vybavení náročných druzích.

Lev

Lvi o sobě zpravidla nemají žádné pochybnosti, protože věří svým pracovním i morálním kvalitám a důvěřivě posuzují i své protějšky. Znamení Lva dává těm, kteří se v něm narodili, zdravé sebevědomí a přirozenou autoritu. Mají vůli vládnout a ovládat druhé, ale jejich chování je velkorysé a přátelské.

Jsou to lidé hrdí a mají v úctě i hrdost svých spoluobčanů, u kterých jsou oblíbeni pro svou přímost a otevřenost. V jejich povaze je rytířskost a vrozený takt. V jejich přítomnosti se každý cítí dobře a nikomu nevadí podřídit se jejich vedení a rozhodování, protože tito lidé vyzařují klidnou převahu a nikdy se neuchylují k malichernostem. Lvi volí vždy nejkratší cestu k cíli a jsou k tomu vybaveni velkou rozhodností.

Nejlépe se jim daří ve svobodných povoláních, kde uplatní svou samostatnost, ale ani podnikatelská sféra není jejich mentalitě cizí, protože je v nich velká odvaha a radost z rizika. Lvi, tak jako všechny kočkovité šelmy, mají dar rychlých reakcí a osvědčují se v nepřehledných situacích, ve který umějí využít svůj neomylný instinkt a postřeh.

Tito lidé mají úspěch v každém povolání, ve kterém se uplatní úroveň jejich chování, bystrost, takt i sebedůvěra.  Jsou sice schopní vykonávat na úrovni jakoukoli práci, ale v roli diplomata nebo politika jsou nepřekonatelní.

Střelec

Tyto osoby nesnášejí pocit jakéhokoli omezování. Jsou optimističtí, aktivní, společenští a velice upřímní, někdy do té míry, že jejich přímost zraňuje druhé, aniž by si toho byli vědomi. K jejich povahové výbavě nepatří kousavá satira nebo zlomyslnost, ale z jejich představy o spravedlnosti vyplývá, že si lidé zaslouží znát pravdu.

Jsou to lidé okamžitých reakcí, kteří často jednají z náhlého popudu, aniž by stihli domyslet následky svého chování. Dovedou být v okamžiku popuzení a vybuchnout, ale stejně rychle na vše zapomenou a ani v nejmenším netuší, že někomu zanechali šrám na jeho nitru.

Kdo je pozná blíže a zvykne si na ně, zažije nejen hodně legrace, ale najde v nich spolehlivé přátele, kteří sice někdy dost mluví, ale zpravidla se jim dá věřit. Jsou schopní hodně pracovat, ale nesmí mít dojem, že to je nevyhnutelná povinnost a že je nad nimi dozor. Dovedou brát život z jeho lepší stránky a dovedou inspirovat i své bližní k veselejšímu pohledu na svět.

Jejich okolí většinou přehlédne, že jen zřídka bojují sami za sebe. Svou hrdost hájí i za cenu materiálních ztrát. Neradi dlouze vysvětlují, neradi se pokořují, takže jejich boj se zúží na prásknutí dveřmi a svá práva oželí.