Jak se vypořádat s rodinnými dluhy?

Úvěru se dnes málokterá rodina vyhne. Rodinné finance však musí být zdravé a zadlužení odpovídat finanční situaci rodiny. Dluhy mohou vnést do rodiny napětí, nebo ji dokonce zničit. Postavte se jim společně.

Co je dluhová past?

Dluhová past. V podstatě se jedná o postupné zadlužování, které neustále narůstá a může skončit exekučním řízením nebo vyhlášením osobního bankrotu. Za toto zadlužení si ve většině případů mohou daní jedinci sami. Dluhové pasti vždy začínají tím, že si lidé berou více půjček, než jsou schopni splácet. Spousta z nich podlehne vlivu reklam na snadno získatelné a lehce splatitelné půjčky. Ale většina těchto půjček není tak výhodných, jak se na první pohled zdá.

Zvažte, zda se dluh opravdu vyplatí

Jestliže se rozhodnete pro úvěr, je dobré vědět, že účelové půjčky mají nižší úroky. Nejnižší úroky zaplatíme u zajištěných úvěrů, jako jsou například hypotéky nebo úvěry ze stavebního spoření. Čím neadresnější úvěry a půjčky, tím vyšší úroky. Vždy zvažte, zda je půjčka opravdu potřebná. Není totiž nic dražšího než zbytečnost koupená na úvěr. Každá půjčka je větší či menší riziko, které byste neměli podstupovat pro nic za nic.

Pokud si opravdu potřebujete půjčit, uvažujte spíše o smysluplných půjčkách Smysluplné. Smysluplných půjček je hned několik, například půjčky na pořízení bydlení, rekonstrukce nebo studium. Tento typ půjčky poznáte jednoduše. To, co si za ní pořídíte, vám něco ušetří nebo přímo vydělá.

Řešení problémů nepodceňujte

V případě, že jsou splátky úvěrů a půjček již nad vašimi finančními možnostmi, je nutné začít situaci řešit okamžitě. Všechny nepovinné rodinné výdaje je zapotřebí okamžitě zastavit a intenzivně hledat dodatečné zdroje příjmu.

Někdy se dá také s věřiteli dohodnout na úpravě splátkového kalendáře nebo prodloužení doby splácení půjček. Také se můžete pokusit o konsolidaci dluhů. V tomto případě se všechny vaše dluhy sloučí do jednoho, s nižší splátkou a delší dobou splácení.

Společné oddlužení manželů

Nejvhodnějším řešením této situace je podání společného návrhu na povolení oddlužení manželů, což insolvenční zákon umožňuje od ledna 2014. Návrh na společné oddlužení manželů musí tedy podepsat oba dva, čímž souhlasí s tím, že pro potřeby oddlužení se využije celý majetek ve společném jmění manželů a to včetně budoucích příjmů.

Společné oddlužené manželů má také několik nesporných výhod. Jednou z nich je, že pokud mají některé závazky uzavřeny společně, do společného oddlužení se započítávají pouze jedenkrát, čímž se významně snižuje jejich společný dluh.

Další výhodou je také to, že náklady na insolvenčního správce, které jsou v případě společného oddlužení manželů nižší, než kdyby se oddlužovali samostatně. Navíc, pokud dluhy způsobil pouze jeden z manželů, osobní bankrot chrání i toho druhého. 

Společný návrh manželů na povolení oddlužení

  1. Manželé musí návrh na oddlužení podat vždy společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.
  2. Společný návrh manželů na oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, jejich souhlas s tím, že pro potřeby oddlužení se využije celý majetek ve společném jmění manželů, včetně budoucích příjmů, a podpisy obou manželů, které musí být úředně ověřeny.
  3. Manželé, kteří tento návrh podají, mají po dobu inslovenčního řízení a po dobu oddlužení, postavení nerozlučných společníků. Jsou považování za jednoho dlužníka.
  4. Kromě jména a příjmení, bydliště, prohlášení a podpisů obou manželů, musí formulář obsahovat i celou řadu příloh. Jedná se například o úvěrové smlouvy, upomínky smlouvy o pronájmu, pojišťovací smlouvy nebo smlouvy s dodavateli energií, apod.