Jak postupovat při placení alimentů

Alimenty, čili výživné na děti, se platí tehdy, když jeden z rodičů nevychovává své dítě a nežije s ním v jedné domácnosti, nepřispívá na péči o školné nebo ošatné a jiné. Na výživné má nárok nezletilé dítě a student do 26 let. Výši alimentů určuje soud, avšak je také dost dobře možné, že se na něm oba rodiče domluví sami a nebudou o rozhodnutí žádat soud.

Pokud spolu dva rodiče nežijí v jedné domácnosti, pak se kromě výplaty alimentů musí také rozhodnout o tom, v čí péči dítě bude a jak bude probíhat styk s druhým rodičem. Pokud se dva rodiče nedokáží domluvit, tak o tomto rozhodne soud, přičemž je samozřejmě mnohem lepší když se spolu domluví a napíší si mezi sebou dohodu o úpravě nezletilého dítěte.

Dohoda se potom podepíše, ale je nutné, aby byly podpisy ověřeny na úřadě, nebo na poště. Půjdou-li oba rodiče k soudu, proběhne zpravidla do dvou měsíců. Nejprve se budou rodiče řídit předběžným opatřením, poté rozhodnutím soudu. Výše alimentů se počítá podle platu druhého z rodičů, který ve své péči dítě nemá. Obvykle to bývá otec.

Alimenty se musí platit pravidelně k určitému datu tak, jak určí soud. Pokud druhý z rodičů nebude řádně platit, může se na něho ihned podat žaloba a peníze z něj budou zpětně vymáhány. Většinou spolu oba rodiče nemluví. Jeden se cítí být zhrzený a druhý obviňovaný, protože ve většině případů je za rozpadem vztahu někdo třetí.

Pokud jsou ale rodiče takoví, že dokážou i přes to všechno uskutečnit domluvu a zařídit se podle toho, tak je to pro všechny o dost jednodušší. Navštěvovat soud není lehké po psychické stránce, neboť se tam veřejně diskutuje o vašich problémech, které mezi sebou máte a řeší se i vaše děti. Dohoda je proto vždy jednodušší a snadnější cestou, ne vždy se ale ti dva mezi sebou domluví. Dochází tak k emočně napjaté situaci, kdy je stres a házení špíny jeden na druhého na denním pořádku. Vše obvykle uhasne, až po nějakém čase.