Anglicky, jako když bičem mrská

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Rčení, které u angličtiny platí dvojnásobně. Dnes bychom již sotva hledali žáka, potažmo studenta, který by byl nejvíce užívaným jazykem na světě nepolíbený. Angličtina se začíná učit už v mateřských školách, aby si ji dítě co nejdříve zažilo „až do morku kosti“.

Hodiny výuky ve veřejnoprávním zařízení ale nebývají pro kompletní rozvoj řeči dostačující. Výuka necílí na individuální potřeby. Pokud se chce dítě skutečně naučit aktivně konverzovat a cizí jazyk ovládat jako vlastní, musí čerpat soukromé hodiny a naučit se v cizí řeči přemýšlet.

Výuka hravou formou

Intenzivní přípravu pro budoucí zvládnutí a ovládnutí jazyka zajistí lekce s rodilým lektorem. Kurz Angličtina pro nejmenší využívá metody Wattsenglish, která vychází z využití lidské tváře v učebnicích a interaktivních videích. V praxi jde o využití edukativních her a pohybu; rozvíjení představivosti; aktivace všech smyslů; střídání činností; opakování a individuální přístup.

Výuka probíhá ve skupinách jednou týdně. Komorní prostředí skupiny čítá maximálně osm studentů, takže je každému dítěti věnována maximální pozornost a individuální péče. S hodinovou výukou, na které se mluví zásadně jen anglicky, je možné začít již od čtyř let věku.

Bez angličtiny neuspějete

Je vědecky dokázáno, že mozkové buňky cizí jazyk přijmou za vlastní nejlépe ve věkové relaci od 4 do 8 let. Investice do kurzu Angličtina pro předškoláky se tak stane nejlépe zhodnocenými rodinnými financemi. Absolvent by již po prvním roce výuky měl zvládnout základní modely konverzací a plynně se domluvit základními frázemi.

Angličtina je jazykem, který má obrovský potenciál a kredit. Kdo se v budoucnosti nebude schopen domluvit, nebude moci v rámci zaměstnání aspirovat na žádnou manažerskou, ani řídící pozici. Bez aktivního „speakování“ nebude ve světě byznysu úspěšný a akceptovatelný.